Zeka ve Akıl Oyunları Kapanan 3. Grup HakkındaTüm Duyurular
20
ŞUB

Seçmeli 3 - SBO2083 Zeka ve Akıl Oyunları Dersi 3. grup yeterli sayıda öğrenci tarafından seçilmediği için kapanmıştır. Grup 3'ten ders alanların ekle-sil dilekçesi vererek grubunu değiştirmesi gerekmektedir.